Nextcloud

Nextcloud service provider

Nextcloud er ein av verdas sikraste produktivitetsplattformar. Med nextcloud får du full pakkke med skytenester på lokal eller ekstern server. Nextcloud er laga med tanke på at ein skal ha kontroll på data, gjennom plassering og trygging. Dialead er Service Provider, og hjelp deg med å komma i gang.

I kombinasjon med Dialead Cloud får du tilbake kontrollen. Du vernar, kontrollerer og overvaker dine data og din kommunikasjon når som helst. All data bur på serverar inst i ein norsk fjord. Ikkje noko lekk ut. Ikkje noko slepp inn. Nei, ikkje eingong metadata. 

Kva er nextcloud?

Nextcloud er ein desentralisert plattform for skytenester. Det vil seie at ein kan få ein full pakkke med skytenester på lokal eller ekstern server. Med Nextcloud er ein ikkje avhenging av noko stor, ekstern, skylevrandør. Ein vel sjølv kvar ein ønskjer å plasere «skya». Vi tilbyr sjølvsagt å passe på skye for deg, men ein kan også velle å ha alt på eigen server. 

Fordi Nextcloud er ein pakke med open kjeldekode kan ein laste ned og installere Nextcloud på nesten kva som helst Linux server. Det gjer det mogleg å velle plassering og maskinvare, tilpassa dei tenestene ein ønskjer å køyre via Nextcloud. Ein kan velle å berre nytte Nextcloud til lagring eller ein kan nytte dei ulike samhandlingsverktøya ein får levert med Nextcloud.

Samhandling

Uavhengig av kvar du er kan du jobba med dokument,  epost, kalender og bruke videokonferansar utan at nokon andre kan bryta inn. Ja, det er denne skya alle snakkar om. Berre at denne skya ligg i ein norsk fjord, og e

Vi har gjenkjennelige versjonar av dei verktøya du brukar til dagleg. Dokumenthandtering, kommunikasjon og lagring kan delast frå kvar helst, på tvers av avgrensingar i organisasjonen. Du treng ikkje ekstra teknisk personell eller IT-konsulenter som likevel ikkje tar telefonen.

Det vanlegaste er å i alle fall ha Hub pakka:

 • Kalender
 • Collabora (alternativ til Microsoft Office)
 • Kontaktar
 • Epost
 • Talk (videokonferanse)

I tillegg finst det eit stort utval av andre applikasjonar ein kan nytte seg av:

 • Stokk (prosjektverktøy, alternativ til trello)
 • Kollektiv (delt kunnskapsdatabase)
 • Inntegrasjonar for tredjepart plattform

I løpet av kort tid vil ein kunne ha ein funksjonell plattform for heile bedriften eller teamet. Ein kan ha video samtalar, samarbeide med filer og redigere filer online.

Open source

Fordi Nextcloud er med open kjeldekode er det mogleg å tilpasse utsjånad, tenster, språk og integrasjonar.

Til dømes vil det etter installasjon vere mogleg for bedrift å få eigne fargar og logo. I tillegg kan treng ein kun å installere dei applikasjonane ein tenker at er nødvendig. Og skulle nokre av desse applikasjonane kun vere på Engelsk, kan Dialead tilby oversetting av den enkelte applikasjon slik at ein får alt på ønskt målføre.

Det er heller ingen avgrensing i kva ein kan kople til av applikasjonar eller tenester, men det må sjølvsagt vere mogleg å kople til den aktuelle tenesta. Dette er meir og meir vanleg gjennom såkalla API’ar. På den måten kan ein synkronisere kalender, kontakter eller filer mellom alle slags mobil og pc plattformar i ein bedrift.

Tyggleik

Nextcloud er ein av verdas sikraste samhandlingsplattformar. Med nextcloud får du full pakkke med skytenester på lokal eller ekstern server. Nextcloud er laga med tanke på at ein skal ha kontroll på data, gjennom plassering og trygging.

Nextcloud tilbyr

 • Alle Nextcloud produkt er lokalt plasserte løysingar og er laga for at data og metadata forblir 100% konfidensielle, utan lekasje til tredjepart.
 • Tilby avansert revisjons logging: Kven gjorde kva
 • Kontrollert deling og tilgang til data
 • Omfattande tilgangskotroll
 • Vassmerke
 • Datalagring

Sikkerheit

 • Autentisitet: LDAP, SAML, 2FA, automatisk eller manuell klargjering. Dette er protokolar for login og brukardatabase som gjer det mogleg å nytte Nextcloud i kombinasjon med andre system som er kompatibel med tilsvarande protokolar.
 • Rå makt trygging, maskinlæring basert kontroll for mistenkeleg på logging
 • Fjerntørking, filtilgangskontroll, unik ransomware – trygging
 • 10.000 $ dusør for å finne sikkerheitfeil, tredjepartsannmeldingar
 • Innebygd sikkerheits kontroll, ekstern sikkerheit skanner
 • Nextcloud Bedrift mottek ytterligare herdingar og prioriterte sikkerheits rettingar

Kryptering

 • Kryptering på server siden (i ro) (valfrie nøklar per bruker)
 • Sikrar data mot upålitelig lagring eller server tjuveri
 • Ende til ende krytering
 • Sikrar ekstremt følsomme data fullstendig mot server kompromittering
 • TLS-kryptering for overføringTilpassing
 • Self hosting: data forblir lokale, unngår tredjeparts tilgang
 • Tydelig, fullstendig revisjon, gjennomsiktig datatilgang
 • Avtrykk, personvernreglar, data førespurnad/sletting,
 • Tos-godkjenningsprosess
 • HIPAA/HITECH, GDPR/DSGVO kompatibel
 • Tilpassing løysingar eksklusiv for kundar

Ein kan også lese meir om Nextcloud og tryggleik via deira eiga nettside: nextcloud.com/secure

Vil du vite meir om Nextcloud?

Send oss ei melding, så finner vi ut om Nextcloud kan passe for deg eller din bedrift. Vi tek kontakt med deg så raskt som mogleg. 

Denne nettstaden nyttar cookies for å sikre deg den beste opplevinga på nettstaden.

Kontakt

Heisann!

Så bra at du vil vita meir om Dialead Coach. Fyll ut kontaktskjemaet under, så kontaktar me deg så raskt som mogleg. Du kan òg gjerne slå på tråden, senda oss ein e-post eller kontakta oss gjennom sosiale medium.

Telefon

+47 48339125

E-post

Adresse

Sentrumsgata 38, 6891 Vik i Sogn

Sosiale medier

Kontakt

Heisann!

Så bra at du vil vita meir om Dialead Cloud. Fyll ut kontaktskjemaet under, så kontaktar me deg så raskt som mogleg. Du kan òg gjerne slå på tråden, senda oss ein e-post eller kontakta oss gjennom sosiale medium.

Telefon

+47 48339125

E-post

Adresse

Sentrumsgata 38, 6891 Vik i Sogn

Sosiale medier