Om oss

Dette er Dialead

Dialead jobber med å gje mennesker psykologisk tryggheit. Vi utvikler berekraftige programvareløsninger for næringsliv.

Vår forretningsidé

Den største samfunnskostnaden i organisasjonar er dårleg arbeidsmiljø. Det er her skoen trykker. Vi skal gi leiarar verktøy som avdekker konflikt, relasjonsutfordringer og psykisk helse.

Ved hjelp av ML og AI skal vi lage reelle og lett tilgjengelege verktøy for at organisasjonar skal kunne skape ein open kultur, snakke om det vi ellers ikkje snakker om, og sikre at det blir eit felles ansvar. På jobb og heime.

Vi skal avdekke meir enn umiddelbare og ustabile reaksjonar, tankar og følelsar. Vi skal få fram medarbeidarane sine grunnleggande verdier, styrker og personlegdom; dei stabile faktorane i livet. Som arbeidsgivar vil du få analyser og bedriftshelsetenesta vert enklare basert på databanken vår. Med teknologi som verkemiddel, skal vi tilby livskvalitet og tryggleik til tilsette; samt arbeidsgivarar som ynskjer lågare  HR-kostnader og enklare arbeidsmiljø-kartlegging.

Våre ambisjonar

Vi skal jobbe for at kjærleik blir leiarstjerna i heile verda. Slik skal vi endre livet til mange millioner menneske, og gi eit verktøy for å håndtere og akspetere eigne følelsar og emosjonar.

Vi skal løyse eit stort samfunns- og menneskeleg problem. Stress som fører til at vi menneske ikkje klarer å vera bevisste, merksame og ha fokus på det vi egentlig ynskjer.

Både for å nå individuelle og kollektive mål.

Verdiane våre

Menneske får for lite kjærlighet og er for lite vennlige med seg sjølv og andre. Det skapar utrygge leiarar og organisasjoner. Samhald, effektivitet og resultat i organisasjonar over heile verda vert påverka  av denne utfordringa.

Mange undervurderer betydninga psykologisk tryggleik har i organisasjoner. Vi ynskjer å bidra med kunnskap kring psykologisk tryggleik , slik at ein kan  løyse dei ofte komplekse og motstridende oppgavene ein er eksponert for.

Som individ må vi oppleve at vi er sjølvbestemte, føler oss kompetente og kjenne tilhøyrigheit; altså at vi er trygge, integrerte og aksepterte. Verktøyene til Dialead bidrar med empati for å kunne kommunisere den reisa bedriften er ute på, og sikre stadig nye motiverte tilsette som forstår, brenn for og føler kulturelt fellesskap.

Vi jobber med psykologisk tryggleik. Vi fokuserer på korleis psykologisk tryggleik skaper raskere innovasjon, betre resultat, auka trivsel og meir kvalifisert samarbeid – blant anna på tvers av fagkyndige, avdelingar og administrasjonar.

Vi søker ulike perspektiv og bruker data for å bekrefte eller avkrefte trua vår.

Våre produkt og tenester

Denne nettstaden nyttar cookies for å sikre deg den beste opplevinga på nettstaden.

Kontakt

Heisann!

Så bra at du vil vita meir om Dialead Coach. Fyll ut kontaktskjemaet under, så kontaktar me deg så raskt som mogleg. Du kan òg gjerne slå på tråden, senda oss ein e-post eller kontakta oss gjennom sosiale medium.

Telefon

+47 48339125

E-post

Adresse

Sentrumsgata 38, 6891 Vik i Sogn

Sosiale medier

Kontakt

Heisann!

Så bra at du vil vita meir om Dialead Cloud. Fyll ut kontaktskjemaet under, så kontaktar me deg så raskt som mogleg. Du kan òg gjerne slå på tråden, senda oss ein e-post eller kontakta oss gjennom sosiale medium.

Telefon

+47 48339125

E-post

Adresse

Sentrumsgata 38, 6891 Vik i Sogn

Sosiale medier